Internetové pripojenie

Firma Krom-Sat Vám ponúka vysokorýchlostné pripojenie na Internet cez televíznu zásuvku káblového rozvodu. Medzi prednosti patrí:
 - množstvo prenesených dát nie je obmedzené
 - optické a koaxiálne káble zabezpečujú prenos veľkého množstva dát vysokými rýchlosťami
 - WiFi modem s routrom zabezpečí prístup na internet pre všetky počítače, notebooky, mobily a ostatné
   zariadenia v domácnosti bez zvýšenia mesačných poplatkov
 
- výhodný pomer cena – kvalita

 Cenník

Služba Mesačné   poplatky 
Depozit Inštalácia Rýchlosť
Klasik 10 10 € 0 € do 50 MBit/s
Klasik WiFi
10 10 0 € do 50 MBit/s
Turbo 16 10 0 € do 100 MBit/s
Turbo WiFi
16 10 0 € do 100 MBit/s
Premium
20 0 10 do 200 MBit/s
Premium plus
22,95 0 10 do 300 MBit/s
       

porovnávacie prehľady o kvalite a cene služieb v prospech koncových užívateľov

  - Dostupnosť služieb

 - TARIFA - cenník služieb a poplatkov poskytovania prístupu do siete Internet


Podmienky pripojenia- Zmluva sa uzatvára s dvojročnou viazanosťou a výpovednou lehotou 1 mesiac. V prípade ukončenia
  zmluvy pred uplynutím doby viazanosti, je nutné uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 33 eur.


- Možnosť odpočítania DPH

- E-mailová schránka v tvare nieco@kromsat.sk