Nastavenie emailového klienta vo Windows 10

Nastavte si svojho klienta elektronickej pošty, aby ste mohli využívať túto službu, takto:

Spustite si program Outlook 2010 outlook.png, 1,6kB Kliknite na Súbor - Informácie - Pridať konto


posta1.png, 74kB

Zvoľte Manuálne konfigurovať nastavenia servera alebo ďalšie typy serverov. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

posta2.png, 13kB

Zvoľte Internetový e-mail. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

posta3.png, 13kB

Okienka vyplňte podľa obrázka. E-mailovú adresu máte uvedenú v zmluve o pripojení k Internetu. Kliknite na tlačidlo Ďalej.

posta4.png, 23kB


Ak ste úspešne prešli všetkými etapami, tak by ste mali mať na obrazovke nasledujúce okno:

posta5.png, 6,8kB

Zavrite ho kliknutím na tlačidlo Zavřít.