Zariadenia pre Internet

-    Klasický modem pre pripojenie k jednému počítaču.


                                                                                             


Modemy sú funkčne rovnocenné.


- WiFi modem - router pre pripojenie počítačov, notebookov, telefónov a  iných zariadení.                                                                                                  


Modemy sú funkčne rovnocenné.